Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz

Proponowany projekt dotyczy opracowania metodyki oceny wybranych przepływomierzy zwężkowych w pomiarach przepływów dwufazowych ciecz-gaz. Projekt obejmuje przebudowę stanowiska pomiarowego dostosowując je do minimalnych średnic przewodów i zwężek (50 mm), dla których są dostępne normy: PN-EN ISO 5167-4:2005, PN-EN ISO 5167-3:2021-03. Zgromadzone dane pozwolą na ocenę niepewności pomiarowej średniej prędkości przepływu mieszaniny, ustalenie warunków brzegowych, początkowych oraz punktów referencyjnych do wykonania modelu symulacyjnego w ANSYS FLUENT. Uzyskany model pozwoli na dalszą weryfikację niepewności pomiarach oraz kontrolę wpływu wywoływanych przez zwężki zaburzeń przepływu na pracę pozostałych przepływomierzy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Polska Metrologia
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza (Polska)
  • Politechnika Rzeszowska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 0 razy