Ocena analityczna i chemometryczna zdolności biowskaźnikowych fok do oceny stopnia zanieczyszczenia ekosystemu Morza Bałtyckiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena analityczna i chemometryczna zdolności biowskaźnikowych fok do oceny stopnia zanieczyszczenia ekosystemu Morza Bałtyckiego

Celem projektu jest dokładniejszego poznania stanu poszczególnych elementów środowiska i ekosystemów poprzez prace badawcze ukierunkowane m.in. na: opracowanie nowych metodyk analitycznych stanowiących narzędzia do uzyskania miarodajnych informacji o stanie poszczególnych części środowiska i ekosystemów i procesów w nich zachodzących; badania wpływu zanieczyszczeń chemicznych na ich tkankowe poziomy stężeń w fokach w kontekście oceny statusu środowiskowego danego ekosystemu w odniesieniu do zmian liczebności oraz zachowania jak i stanu zdrowotnego osobników należących do danego gatunku; analiza próbek tkanek i narządów organizmów żywych , które zostały celowo uśmiercone bądź też padły czy też zginęły w wyniku katastrof środowiskowych lub innych zdarzeń.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
GRANT MNiSW
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
3097/B/P01/2011 z dnia 2014-05-11
Okres realizacji:
2011-05-11 - 2014-10-10
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
245 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy