Ocena stopnia zanieczyszczenia mięsa pozyskanego ze zwięrząt łownych, w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego, na podstawie wyników oznaczenia zawartości wybranych metali i ich organicznych form - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stopnia zanieczyszczenia mięsa pozyskanego ze zwięrząt łownych, w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego, na podstawie wyników oznaczenia zawartości wybranych metali i ich organicznych form

Intensywny rozwój różnych gałęzi przemysłu, chemizacja rolnictwa i wzrost populacji ludzkiej sprawiają, że do poszczególnych elementów ekosystemów leśnych emitowane są duże ilości różnych ksenobiotyków, takich jak metale ciężkie i ich organiczne formy. Ksenobiotyki te mogą być kumulowane w organizmach sieci pokarmowej, co powoduje duże stężenia tych analitów w tkankach zwierząt - dzików, saren czy jeleni. Mięso pozyskane ze zwierzyny łownej jest powszechnie uznawane za naturalną – żywność, która obecnie cieszy się coraz większą popularnością wśród wszystkich konsumentów mięsa w naszym kraju. Natomiast obecność metali ciężkich w pożywieniu człowieka, np. w dziczyźnie, jest powszechnym problemem i niebezpiecznym czynnikiem mającym znaczny wpływ na kondycję ludzkiego organizmu. W związku z tym istnieje ciągła potrzeba przeprowadzania badań oraz stałe monitorowanie poziomów zawartości metali w tkankach zwierząt z różnych poziomów łańcuchów pokarmowych. Ponadto badanie populacji dzikich zwierząt w ich naturalnych środowiskach, które mogą być potencjalnie zmienione lub uszkodzone poprzez działania antropogeniczne, dostarcza istotnych informacji na temat stopnia zanieczyszczenia badanych ekosystemów wybranymi ksenobiotykami. Do głównych celów projektu należy zatem oznaczenie zawartości jonów wybranych metali i ich niektórych organicznych form w tkankach zwierząt łownych oraz porównanie stopnia zanieczyszczenia toksycznymi metalami poszczególnych obszarów leśnych zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Otrzymane dane będą niezwykle istotne nie tylko dla naukowców ale również dla konsumentów dziczyzny, firm i przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsnym (gdzie bardzo często wykorzystywane jest mięso zwierzyny łownej), restauratorów i szefów kuchni. Realizacja projektu oraz uzyskane wyniki mają szansę zatem przyczynić się do wzrostu świadomości konsumentów dziczyzny na temat toksyczności metali i ich organicznych form obecnych w pożywieniu. Tym samym uzyskane wyniki ogromnie wzbogacą już istniejącą wiedzę w tej dziedzinie a sam projekt potwierdza swoją unikalność i innowacyjność.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2018-12-04 - 2019-12-03
Kierownik projektu:
dr inż. Małgorzata Rutkowska
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
35 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 133 razy