Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych

Celem działania naukowego jest ocena wpływu obróbki wykańczającej, tj. sterylizacji różnymi metodami (sterylizacja tlenkiem etylenu, sterylizacja plazmowa), na zmiany zachowania mechanicznego oraz szybkości degradacji hydrolitycznej porowatych struktur wytworzonych z materiału polimerowego niemodyfikowanego oraz modyfikowanego włóknem węglowym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Angela Jadwiga Andrzejewska
Realizowany w:
Katedra Wytrzymałości Materiałów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy