Opracowanie i zastosowanie metody umożliwiającej przeprowadzenie analizy składu oligosacharydów mleka ludzkiego. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie i zastosowanie metody umożliwiającej przeprowadzenie analizy składu oligosacharydów mleka ludzkiego.

Proponowany projekt ma na celu opracowanie, walidację i zastosowanie procedury analitycznej zapewniającej oznaczenie oligosacharydów mleka ludzkiego (ang. Human Milk Oligosaccharides, HMOs). Realizacja określonego w projekcie celu wymaga opracowania procedury obejmującej następujące etapy: ekstrakcję HMOs, rozdzielenie oraz oznaczenie HMOs z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (LC-Q-TOF-MS), przygotowanie danych do analizy biostatystycznej i chemometrycznej oraz opracowanie wyników analiz chromatograficznych. Opracowanie wyników będzie obejmować wykazanie istotności różnic w poziomach HMOs pomiędzy próbkami mleka pobranymi w różnych okresach laktacji oraz od rożnych dawczyń. Projekt ten będzie doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności wnioskodawcy w zakresie zarządzania projektami, w tym zarządzania finansami, oraz zdobycia doświadczenia samodzielnego badacza. Realizacja projektu wpłynie zatem na kształcenie młodej kadry naukowej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Dorota Garwolińska
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy