Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych

Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych. Metoda ta bazuje na pomiarze natężenia polowego efektu Barkhausena (EB). W przypadku materiałów anizotropowych pomiar EB wspomagany ma być pomiarem odkształceń wokół otworu kontrolnego (z wykorzystaniem tensometrów lub metody cyfrowej korelacji obrazów). Kalibracja zależności natężenia EB od stanu naprężeń wykonana będzie dla próbek wzorcowych ze stali niestopowej, stopowej ferrytyczno-bainitycznej, martenzytycznej i dupleks. Badania mikrostruktury (mikroskopia skaningowa, transmisyjna i sił magnetycznych) oraz anizotropii będą uzupełnione badaniem stanu naprężeń wewnętrznych metodą mechanicznego efektu Barkhausena i dyfrakcji promieni X. Kontrolne wyniki badania metodą EB złącz spawanych oraz elementów konstrukcji zweryfikowane będą metodą dyfrakcji promieni X. Walidacja metody EB będzie wykonana w akredytowanym laboratorium.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Badań Stosowanych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
PBS1/A9/14/2012 z dnia 2012-11-23
Okres realizacji:
2012-10-01 - 2014-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. Bolesław Augustyniak
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Energetyki (Polska)
  • Instytut Metali Nieżelaznych (Polska)
  • Akademia Marynarki Wojennej (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
Wartość projektu:
3 370 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy