Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi

Obniżająca się jakość rud, drobnoziarnista złożona mineralizacja, obecność węgla organicznego, pogarszająca się wzbogacalność i fakt, że obecnie technologie wzbogacania rud Cu w KGHM zostały zaprojektowane 50 lat temu są przyczyną problemów jakościowych produkowanych koncentratów flotacyjnych, stanowiących wsad do procesów hutniczych. W ramach projektu HighCopper planowane jest opracowanie, w skali laboratoryjnej i zweryfikowanie w skali pilotowej, nowej technologii wzbogacania dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy. Szczegółowo opracowane i zweryfikowane operacje jednostkowe wraz z konstrukcją nowych urządzeń spowodują, że technologia ta gwarantować będzie korzystniejsze jakościowo dla procesów hutniczych koncentraty miedziowe. Nowa technologia, zweryfikowana w instalacji pilotowej, będzie podstawą nowego schematu technologicznego w KGHM i dostarczy danych do wstępnego stadium wykonalności oraz będzie odpowiadać 7 poziomowi gotowości technologicznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
High Copper
Program finansujący:
CuBR
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
CuBR/II/7/NCBR/2015 z dnia 2015-04-27
Okres realizacji:
2015-05-01 - 2018-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Robert Aranowski
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (Polska)
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
  • KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe (Polska)
  • Instytut Metali Nieżelaznych (Polska)
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy