OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH

Celem projektu jest stworzenie programu wspomagającego chirurga-operatora podczas zabiegu laparoskopowej naprawy przepukliny brzusznej. Planuje się badania własności mechanicznych tkanek powłok brzusznych, stosowanych implantów syntetycznych oraz analizę połączeń powięź-implant. Przeprowadzone zostaną symulacje komputerowe zachowania systemu powięź-implant dla dużej próby statystycznej pacjentów, dzięki czemu określi się wytyczne dla chirurgów i stworzy program komputerowy wspierający operacje.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HAL
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
UDA-POIG01.03.01-22-086/08/00 z dnia 2009-02-26
Okres realizacji:
2009-04-01 - 2012-07-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Akademia Medyczna w Gdańsku; dr n. med. Maciej Śmietański (Polska)
Wartość projektu:
2 979 263.67 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy