Otrzymywanie i charakterystyka trojwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i charakterystyka trojwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowych trójwymiarowych (3D) nanostruktur półprzewodnikowych, w tym nanostruktur typu rdzień/powłoka oraz nanokompozytów pustych (typu nanosfery czy nanorurki) metodami bezmatrycowymi o nowych właściwościach optycznych, katalitycznych i fotokatalitycznych. Celami szczegółowymi realizowanymi w poszczególnych zadnich, pogrupowanych w bloki tematyczne, będą: 1. Otrzymywanie i charakterystyka nowych nanostruktur trójwymiarowych o właściwościach fotokatalitycznych (nanokompozyty dwóch półprzewodników typu rdzień/powłoka oraz puste) metodami kombinowanymi (metodą mikroemulsyjną wspomagana metodą hydrotermalną lub ultradźwiękami) 2. Otrzymywanie i charakterystyka nowych nanostruktur trójwymiarowych o właściwościach katalitycznych (nanokompozyty typu tlenek, borek, azotek, fosforek - metal) metodą opartą na efekcie Kirkendalla) 3. Zbadanie kinetyki formowania/wzrostu wybranych nanostruktur 4. Korelacja właściwości powierzchniowych a ich aktywnością katalityczną/fotokatalityczną wybranych nanostruktur trójwymiarowych. Oczekiwane efekty to: (a) nowe trójwymiarowe struktury o podwyższonej aktywności w reakcjach katalitycznych oraz fotokatalitycznych, (b) lepsze zrozumienie mechanizmu formowania / wzrostu wybranych nanokompozytów, oraz (c) korelacja właściwości powierzchniowych z właściwościami katalitycznymi/ fotokatalitycznycmi dla nowych nanomateriałów kompozytowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/03/B/ST5/03242 z dnia 2012-08-29
Okres realizacji:
2012-08-29 - 2015-08-28
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
368 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy