Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych występujących na poziomie śladowym w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji osadów ściekowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych występujących na poziomie śladowym w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji osadów ściekowych

Produkcja nadmiarowych osadów ściekowych stanowi poważne wyzwanie dla gospodarki odpadowej. Mimo spadającej akceptacji społecznej wdrażania termicznych metod utylizacji odpadów, nadmiarowe osady ściekowe wciąż poddawane są termicznej obróbce. Wspomniane metody termiczne wydają się być najbardziej optymalnym rozwiązaniem ze względu na możliwość znacznej redukcji objętości powstających osadów ściekowych, jak i wysoki stopień utylizacji potencjalnie szkodliwych frakcji organicznych. Niemniej jednak fakt prowadzenia procesu w temperaturach rzędu 850 °C nie daje absolutnej pewności unieszkodliwiania całej gamy potencjalnie szkodliwych substancji organicznych. Niektóre, nie-termo labilne substancje takie jak polichlorowane bifenyle (PCB) czy też furany, mogą nie podlegać całkowitemu unieszkodliwieniu podczas prowadzenia procesów spalania osadów ściekowych. Wspomniane związki w ilościach śladowych mogą adsorbować się na powierzchni popiołów lub częściej pyłów powstających podczas termicznej utylizacji osadów, które w konsekwencji trafiają do środowiska na skutek ich wtórnego wykorzystania lub składowania. Oznaczanie Furanów czy związków z grupy PBC nie jest standardową procedurą analityczną wdrażaną w celu kontrolowania jakości popiołów lub pyłów przed poddawaniem ich składowaniu czy nawet wtórnym ich wykorzystaniem. Istnieje szereg publikacji w ramach których, substancje z grupy PCB oznaczane są w surowych osadach ściekowych. Nie znaleziono jednak wielu doniesień literaturowych dotyczących oznaczania wyżej wymienionych substancji organicznych w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji przetwarzanych osadów. Wartym podkreślenia jest fakt, iż wspomniane związki uznawane są za wysoce szkodliwe i niebezpieczne środowiskowo. Zaproponowanie nowej metody oznaczania oraz samo skontrolowanie zawartości wspomnianych zanieczyszczeń w popiołach oraz pyłach po termicznej utylizacji osadów ściekowych wydaje się zagadnieniem wartym uwagi zarówno pod kątem analitycznym jak i środowiskowym. Kontunuowanie omawianych badań może w przyszłości zainspirować do dalszego starania się o finansowanie w ramach innych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2019/03/X/ST4/00811 z dnia 2020-12-04
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2020-12-18
Kierownik projektu:
dr inż. Bartłomiej Cieślik
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
49 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy