Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych.

Polimery przewodzące mają wiele istotnych zalet. Do najistotniejszych należy możliwość modyfikacji i nadawania im określonych i pożądanych właściwości, biokompatybilność, duża przewodność i elastyczność. Możliwość tą wykorzystuje się do poprawy długoterminowej stabilności czujnika, a także odporności wysokotemperaturowej. W projekcie warstwy PEDOT wytworzone zostaną w różnych elektrolitach podstawowych: IJCIO4 (czterochlorek litu), FeC13*6H20 (chlorek żelaza (III) heksahydrat), a także w wodnym roztworze PS SA (sułfonated poly(amic acid)). Ostatnio wiele uwagi poświęca się również nanotechnologii z użyciem materiałów polimerowych ze względu na ich niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne. W prowadzenie nanorurek węglowych (CNTs) do warstwy polimeru poprawia jej właściwości elektryczne i mechaniczne. Celem naukowym projektu jest sprawdzenie nowej koncepcji czujników gazów środowiskowych z wykorzystaniem polimerów przewodzących wytworzonych metodą elektropolimeryzacji. W projekcie opracowana zostanie nowa koncepcja czujnika składająca się z elektrody z polimeru przewodzącego nałożonej metodą elektropolimeryzacji z jednoczesnym wprowadzeniem elementów nanotechnologii, takich jak nanorurki/nanowłókna węglowe w celu poprawy szybkości odpowiedzi oraz skuteczności wykrywania niskiego stężenia gazu, a także z nałożonej warstwy hydrożełu z aktywnie zawieszonymi cząstkami.Niniejszy projekt badawczy zakłada nowe modyfikacje w obecnie stosowanych technikach wytwarzania czujników gazów z polimerowymi warstwami przewodzącymi: sposób wytworzenia warstw polimerowych metodą elektropolimeryzacji, podniesienie temperatury pracy czujników, zastosowanie hydrożelu z zawieszonymi aktywnymi cząsteczkami.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
DIAMENTOWY GRANT
Porozumienie:
0251/DIA/2013/42 z dnia 2013-07-25
Okres realizacji:
2013-07-25 - 2017-07-24
Kierownik projektu:
Katarzyna Dunst
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
187 550.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy