Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności

Projekt zawiera propozycję przeprowadzenia badań ukierunkowanych na projektowanie, syntezę i charakterystykę półsyntetycznych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybowego Nystatyny NYS o potencjalnie znacznie polepszonej w stosunku do związku macierzystego selektywnej toksyczności. Główna hipoteza naukowa, która ma być zweryfikowana w wyniku przeprowadzonych badań, opiera się na założeniu, że efekt znacznego polepszenia selektywnej toksyczności NYS jest możliwy do uzyskania dla pochodnej 2’deoksy-NYS oraz szeregu związków o podobnej strukturze. Celem projektu jest opracowanie metod możliwie nieskomplikowanego i maksymalnie taniego otrzymywania nowych potencjalnych leków przeciwgrzybowych poprzez deglikozylację NYS, a następnie jej odpowiednią funkcjonalizację, przeprowadzane w warunkach łagodnych i zachowawczych. W ramach projektu planowane jest otrzymanie na drodze syntezy chemicznej 12 nowych związków, pochodnych NYS, w których obecny w cząsteczce macierzystego antybiotyku podstawnik mykozaminylowy zostanie wymieniony na podstawniki będące analogami strukturalnymi 2-deoksy-D-mykozaminy lub jej kluczowego fragmentu C1-C3. Planując kierunki i strategie syntezy założono, że aglikon NYS z wprowadzonymi odpowiednimi grupami ochronnymi, może służyć jako półprodukt odpowiedni do funkcjonalizacji za pomocą deoksyaminocukrów i odpowiednich analogów tych związków. Zgodnie z tym założeniem, w planowanej strategii syntetycznej wystąpią trzy fazy: otrzymanie z NYS ochronionego aglikonu, synteza odpowiednio ochronionych substratów do funkcjonalizacji aglikonu i funkcjonalizacja aglikonu wraz z końcowym zdjęciem osłon. Wszystkie otrzymane związki zostaną poddane badaniom biologicznym, w tym: określeniu aktywności przeciwgrzybowej in vitro i aktywności hemolitycznej. Dla części związków badania te zostaną poszerzone o określenie cytotoksyczności wobec komórek ssaczych w hodowli tkankowej oraz selektywnej toksyczności w warunkach mieszanej hodowli komórek ssaczych i grzybowych. Efektem naukowym proponowanego projektu będzie znaczące poszerzenie stanu wiedzy oraz sformułowanie zasad i kierunków racjonalnego projektowania analogów makrolidów polienowych, w tym szczególnie Nystatyny, jako potencjalnych leków przeciwgrzybowych o polepszonej selektywnej toksyczności. Można mieć nadzieję, że niektóre z otrzymanych pochodnych będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań ukierunkowanych na potwierdzenie ich przydatności jako leków przydatnych w chemoterapii grzybic układowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/13/B/NZ7/02305 z dnia 2015-01-28
Okres realizacji:
2015-01-28 - 2018-07-27
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
429 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 143 razy