Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

Przedmiotem zainteresowań naukowych autora jest tematyka prognozowania inflacji w bankach centralnych. W niniejszym projekcie wykonana zostanie analiza skuteczności systemów prognostycznych oraz projekcji inflacji.Dodatkowo, w ramach realizacji celu pracy, przeanalizowane zostaną cele cząstkowe. Pierwszym z celów jest stworzenie klasyfikacji systemów prognostycznych banków centralnych z punktu widzenia procesu konstrukcji prognozy inflacji, budowy i tworzenia projekcji inflacji oraz konstrukcji systemu prognostycznego inflacji. Ponadto analizie porównawczej poddana zostanie struktura matematyczna i teoretyczna dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej typu neokeynsowskiego małej otwartej gospodarki wykorzystywanych w bankach centralnych Czech (model G3), Norwegii (model NEMO), Szwecji (model RAMZES) oraz Anglii (model BEQM). Tym samym badaniem objęty zostanie pomiar i kształtowanie się stopy inflacji (wraz z jej określonymi miarami) w wybranych bankach centralnych w stosunku do wyznaczonego celu inflacyjnego. .

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr Karolina Tura-Gawron
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
42 780.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

Katalog Projektów

2019

wyświetlono 20 razy