Projektowanie synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie związków fosforoorganicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie związków fosforoorganicznych

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie szerokiej gamy inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie związków fosforoorganicznych, wykazujących wysoką aktywność biologiczną, będących potencjalnymi lekami w terapii hormonozależnego nowotworu piersi. Przeprowadzone badania modelowania molekularnego wykazują, iż zaprojektowane inhibitory powinny w sposób bardzo efektywny hamować funkcję niniejszego enzymu. Na ich wysoką aktywność wpływa fakt, iż zaprojektowane struktury macierzyste inhibitorów wykazują wysokie dopasowanie w miejscu aktywnym enzymu i potrafią skutecznie konkurować z naturalnym substratem w miejscu wiązania. Ponadto wysoka reaktywność zaproponowanych funkcji fosforoorganicznych w reakcjach substytucji nukleofilowej (odpowiedzialnej za mechanizm aktywności) dodatkowo wpływa na skuteczniejszą inhibicję enzymu STS. Zakładamy, iż nowe inhibitory na bazie związków fosforoorganicznych będą wykazywały wysoką aktywność i selektywność w stosunku do enzymu Sulfatazy Steroidowej STS. Ponadto liczymy, iż zastosowanie stabilnych funkcji fosforoorganicznych nowych inhibitorów znacznie ograniczy skutki uboczne dotychczas stosowanych leków. Światowa organizacja zdrowia (WHO) zalicza estrogeny do jednych z ważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi nowotworu piersi. Dzięki nowym inhibitorom możliwa jest dziś skuteczniejsza walka z hormonozależnym nowotworem piersi- najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie wg organizacji WHO. Dane szacunkowe na rok 2009 mówią o ponad 190 tys. zdiagnozowanych nowych przypadków nowotworu piersi i ponad 40 tys. zgonów spowodowanych tą chorobą w samych Stanach Zjednoczonych [2]. Z tego też powodu badania nad pozyskiwaniem nowych inhibitorów enzymu STS oraz możliwościami ich wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej nabierają wyjątkowego znaczenia. Finansowanie powyższego projektu przyczyni się do zwiększenia arsenału dotychczasowych związków hamujących aktywność enzymu STS i tym samym do skuteczniejszej walki z hormonozależnym nowotworem piersi. Nowe, skuteczne leki niewątpliwie przyczynią się do poprawy jakości terapii oraz wpłyną na ograniczenie zgonów wywołanych tym nowotworem. Opracowanie nowych, wydajnych metod syntezy inhibitorów, znacznie zwiększy ich potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Ponadto realizacja niniejszego projektu pozwoli na podjęcie naukowej rywalizacji w dziedzinie chemii medycznej zwiększając przy tym potencjał i znaczenie badań prowadzonych w Polsce.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/03/D/NZ7/03985 z dnia 2012-08-06
Okres realizacji:
2012-08-06 - 2015-08-05
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sebastian Demkowicz
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
333 140.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy