Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

Celem poznawczym projektu jest określenie specyfiki procesów przekształceń przestrzeni publicznych miast średniej wielkości od 1989r. Celem aplikacyjnym jest opracowanie propozycji dotyczących dalszego kształtowania przestrzeni publicznych miast średniej wielkości - w zakresie rozwiązań przestrzennych i organizacyjnych, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miejscowości. Zakłada się, że lepsze rozpoznanie specyfiki miast średniej wielości umożliwi wskazanie nowych pól badań w dziedzinach planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/01/N/HS4/05989 z dnia 2011-12-21
Okres realizacji:
2011-12-21 - 2014-09-20
Kierownik projektu:
dr inż. arch. Anna Golędzinowska
Realizowany w:
Wydział Architektury
Wartość projektu:
55 991.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy