Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków

BLUE GAS - Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków - EKOŁUPKI Projekt realizowany jest w Konsorcjum: 1. PGNiG S.A. Warszawa - Lider projektu 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3. Instytut Nafty i Gazu Kraków 4. Politechnika Warszawska 5. Orlen Upstream Sp. z.o.o Warszawa 6. Politechnika Gdańska 7. LOTOS Petrobaltic SA Gdańsk Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
EKOŁUPKI
Program finansujący:
Polski Gaz Łupkowy BLUE GAS
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
BG1/EKOŁUPKI/13 z dnia 2013-11-25
Okres realizacji:
2013-10-01 - 2017-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Polska)
 • LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska; Politechnika Gdańska (Polska)
Wartość projektu:
10 998 000.00
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2017

 • Analiza wielokryterialna wariantów systemu zaopatrzenia w wodę zespołu padów
  Publikacja
  • W. Treichel
  • T. Sylwester
  • Z. Joanna
  • D. Pusłowska-tyszewska
  • K. Przeździecki
  • G. Maria
  • K. Grzegorz
  • A. Małachowska

  - Rok 2017

  Jednym z istotnych problemów decyzyjnych na etapie potencjalnej eksploatacji gazu z formacji łupkowych jest wybór sposobu zaopatrzenia w wodę kopalni gazu łupkowego. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na wodę do procesu szczelinowania kolejno przekazywanych do eksploatacji odwiertów wydobywczych, należy poszukiwać systemu zaopatrzenia w wodę, który zagwarantuje wymaganą jej ilość, a jednocześnie nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla...

 • Wielokryterialne Wspomaganie decyzji środowiskowych przy wydobywaniu węglowodorów z formacji łupkowych
  Publikacja
  • W. Treichel
  • T. Andrzej
  • J. Zaleska-Bartosz
  • N. Marek
  • P. Karol
  • G. Maria
  • A. Małachowska

  - Rok 2017

  Poszukiwanie i eksploatacja gazu z formacji łupkowych wymaga zidentyfikowania i uwzględnienia wielu czynników i uwarunkowań geologiczno-górniczych, ekonomiczno-finansowych, prawnych oraz szeroko rozumianych aspektów przestrzenno-środowiskowych. Poruszane zagadnienia prowadzą do zidentyfikowania problemów decyzyjnych, które mogą pojawiać się przy eksploatacji gazu z łupków, a które wiążą się z intensywnym korzystaniem z zasobów...

wyświetlono 326 razy