Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych

Projekt dotyczy realizacji wybranych celów z dwóch grup tematycznych WG2, WG3 oraz dwóch obszarach kluczowych FA3 i FA6 akcji nr IC0803 RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies (RFCSET) w ramach międzynarodowego programu COST. Proponowany zakres prac można zgrupować w 4 zadaniach: Zadanie 1. Nowy model rozpraszania fali elektromagnetycznej i jego zastosowanie w analizie pełnofalowej i projektowaniu elementów pasywnych dla pasma mikrofalowego i fal milimetrowych: Zadanie 2. Metody analizy i projektowania układów wykorzystujących falowód zintegrowany z podłożem SIW (ang. substrate integrated waveguide) Zadanie 3. Nowe prowadnice, elementy i układy pasywne bwcz. dla potrzeb transmisji szerokopasmowych - analiza i charakteryzacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Zadanie 4. Wielopasmowe, wielosystemowe adaptacyjne moduły nadawczo-odbiorcze do sieci sensorów bezprzewodowych o podwyższonej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i efekty propagacji wielodrogowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RFCSET
Program finansujący:
COST
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
618/N-COST/09/2010/0 z dnia 2009-12-22
Okres realizacji:
2010-01-14 - 2013-01-13
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy