Rdzeń sieci współpracy grup młodzieży Południowego Bałtyku - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rdzeń sieci współpracy grup młodzieży Południowego Bałtyku

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy partnerów w Regionie Bałtyku Południowego w zakresie zwiększenia obywatelskiej partycypacji młodzieży na poziomie lokalnym. Projekt koncentruje się na wzmacnianiu współpracy transgranicznej, wymianie doświadczeń i rozwoju kompetencji partnerów oraz jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu dialogu obywatelskiego z młodzieżą i dzięki temu zwiększeniu udziału młodych obywateli w procesach podejmowania decyzji i rozwijania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Politechnika Gdańska jest odpowiedzialna za część badawczą projektu dotyczącą identyfikacji i analizy lokalnych potrzeb oraz realizacji badania transgranicznego, opublikowania wyników tych badań w kraju i za granicą oraz organizacji konferencji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SB YCGN
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.05.01.00-28-0117/17-00 z dnia 2018-03-13
Okres realizacji:
2018-01-01 - 2020-03-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Krystyna Gomółka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Filozofii i Metodologii Nauk
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • PP - Telsai Community (Litwa)
 • PP-Samogitia Community Foundation (Litwa)
 • PP-Civis Polonus Foundation (Polska)
 • AP - Gmina Miasto Elbląg (Polska)
 • AP - Europe Direct Hassleholm (Szwecja)
 • LP-Association of Polish Communes (Polska)
 • PP-Gdańsk University of Technology/Faculty of Management and Economics (Polska)
 • PP - Skane Nordost Kristianstad (Szwecja)
 • PP - Koge Municipiality (Szwecja)
 • AP - Gmina Miasto Gdynia (Polska)
 • AP - Gmina Miasto Iława (Polska)
Wartość projektu:
565 642.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy