”Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)" - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

”Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)"

Stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej środowisku naukowemu zdalny, bezpieczny i jednolity dostęp do zaawansowanych usług sieciowych, specjalistycznych aplikacji naukowych i maszyn wirtualnych. W ramach Projektu, istniejąca publiczna infrastruktura IT dla eNauki, połączona siecią PIONIER i zarządzana przez ośrodki akademickie MAN, zostanie rozbudowana o warstwę oprogramowania i sprzętu umożliwiającą polskim naukowcom, wykładowcom i studentom korzystanie z usług, aplikacji i maszyn wirtualnych w modelu chmurowym z elementami wysokiej dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa, dotychczas niedostępnym dla eNauki. Cele szczegółowe projektu są następujące: 1. rozbudowa istniejącej infrastruktury sprzętowej w ośrodkach MAN o elementy podwyższające poziom bezpieczeństwa na punktach dostępowych do sieci PIONIER (m.in. firewalle i systemy VPN); 2. opracowanie i wdrożenie jednolitego, bezpiecznego mechanizmu autoryzacji dostępu do usług w sieci PIONIER, opartego o federacyjny system indentyfikacyjny, w którym ośrodki MAN we wzajemnym porozumieniu umożliwiają użytkownikom dostęp do dowolnej usługi za pomocą kont posiadanych przez użytkowników w instytucjach macierzystych. 3. stworzenie usługi sieciowej o zaawansowanych, niedostępnych dotychczas parametrach, umożliwiającej dostęp na żądanie do specjalistycznych aplikacji interaktywnych (np. narzędzi inżynierskich, naukowych itp.), baz danych oraz środowisk wirtualnych (dedykowanych maszyn oraz laboratoriów wirtualnych) z uwzględnieniem następujących funkcjonalności: ○ możliwość tworzenia przez użytkowników własnych, publicznie dostępnych usług sieciowych, opartych o maszyny wirtualne; ○ możliwość udostępniania w środowisku wirtualnym aplikacji o podwyższonej niezawodności (replikacja pomiędzy kilkoma centrami danych); ○ dostęp w modelu chmurowym do relacyjnej bazy danych; ○ możliwość automatycznej obsługi dynamicznie rosnących zapotrzebowań na zasoby poprzez wykorzystanie w razie potrzeby zewnętrznych zasobów pochodzących z komercyjnej, publicznej chmury obliczeniowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MAN-HA
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2013-11-27
Okres realizacji:
2013-11-01 - 2015-12-10
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Sławomir Połomski
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Politechnika Białostocka; Politechnika Częstochowska (Polska)
 • Uniwersytet Opolski (Polska)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym w Szczecinie (Polska)
 • Politechnika Łódzka (Polska)
 • Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Polska)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet (Polska)
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Polska)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
 • Politechnika Śląska - Centrum Komputerowe (Polska)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy (Polska)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Polska)
 • Politechnika Rzeszowska (Polska)
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
 • Politechnika Wrocławska (Polska)
 • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Polska)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Polska)
Wartość projektu:
15 305 083.13 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy