Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej

W ramach projektu zostanie przygotowany i uruchomiony nowy kierunek studiów - Gospodarka Przestrzenna - realizowany równolegle na poziomach inżynierskim (3,5 roku) i magisterskim (1,5 roku). Studia na poziomie magisterskim będą prowadzone w języku angielskim. Równolegle uruchomione zostaną dwa kierunki studiów podyplomowych: "Rewitalizacja architektoniczno - urbanistyczna obszarów miejskich" oraz "Zarządzanie rozwojem przestrzennym miasta".

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA-POKL.04.01.01-00-237/08-00 z dnia 2008-08-27
Okres realizacji:
2009-01-01 - 2014-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Realizowany w:
Wydział Architektury
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
5 594 219.47 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy