Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD

Celem 3-letnich badań doświadczalno-teoretycznych jest wyjaśnienie mechanizmu powstawania samowzbudnych połączonych efektów dynamiczno-akustycznych w przepływach materiałów granulowanych podczas ich dynamicznej interakcji z otaczającymi strukturami i opisanie tego mechanizmu za pomocą nowoczesnych modeli matematycznych na poziomie ziarna (stosując metodę elementów dyskretnych połączoną z obliczeniową dynamiką płynów (DEM/CFD)) oraz na poziomie struktury (stosując metodę elementów skończonych (MES)). Nasze wyniki numeryczne 3D zostaną zwalidowane na podstawie wyników własnych doświadczeń laboratoryjnych, podczas których zostaną wykonane pomiary dynamicznych przepływów materiałów granulowanych w strukturach umożliwiających powtarzalne występowanie samowzbudnych połączonych zjawisk dynamiczno-akustycznych (np. pionowe struktury metalowe i z plexi-glasu o przekroju walcowym i prostokątnym). Pomierzone zostaną przyspieszenia na strukturze i w materiale granulowanym, częstotliwość drgań własnych struktury, ciśnienia powietrza oraz napory normalne i styczne materiałów granulowanych na ściany struktury. W wyniku naszych badań powstanie nowa baza wiedzy o dynamice i akustyce materiałów sypkich z uwzględnieniem wpływu rzeczywistej mikro-struktury, która będzie pomocna do rozwiązywania różnych problemów związanych bezpośrednio z dynamiką materiałów granulowanych (lawiny, rumowiska, transport, fluidyzacja, trzęsienie ziemi, śpiewające wydmy) oraz izolacją akustyczną materiałów o strukturze porowatej. Wykonane badania o charakterze podstawowym umożliwią budowę narzędzi do badań stosowanych w postaci wiarygodnego modelu makroskopowego do opisu dynamicznego przepływu materiałów granulowanych (np. w przemyśle silosowym).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/B/ST8/02306 z dnia 2018-07-23
Okres realizacji:
2018-07-23 - 2022-02-22
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman
Realizowany w:
Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
Wartość projektu:
1 115 300.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 109 razy