Solidarni z Ukrainą - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solidarni z Ukrainą

Cel Programu Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu, czyli studentom którzy musieli przerwać studia w swoim kraju i przybyli do Polski po 24 lutego 2022r. - kontynuowania studiów bądź uczestnictwa w kursie przygotowawczym na Politechnice Gdańskiej w okresie od maja do września 2022 roku. W ramach wsparcia dla studentów z Ukrainy, Centrum Języków Obcych, Katedry Matematyki stosowanej, Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz Centrum Matematyki, przygotował 5 miesięczny kurs z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz kultury polskiej. Dodatkowo Program Solidarni z Ukrainą, który finansowany jest z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wymaga, aby zapewnić studentom pomoc psychologiczną oraz prawną, którą zapewnimy. Zaplanowane działania; • 9 godzin tygodniowo z zajęć języka polskiego, • 3 godziny tygodniowe zajęć z matematyki, • 3 godziny tygodniowo zajęć z fizyki, • 2 godziny tygodniowo zajęć z kultury polskiej (tylko przez 2 miesiące), • warsztaty z psychologiem w formie otwartych webinarów i spotkań w grupie, • możliwość skorzystania indywidualnie z pomocy psychologicznej. oraz zajęcia fizyczne w Centrum Sportu Akademickiego. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników zaangażowanych jednostek. Koszty kwalifikowane (stawki jednostkowe): • 1500 zł stypendium dla uczestnika programu w każdym miesiącu programu, • 1000,00 zł/uczestnik/ za każdy miesiąc, wypłacane Uczelni, celem pokrycia kosztów nauki Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów NAWA, w związku z tym przejmie prowadzenie i rozliczanie projektu. Odpowiedzialny będzie za złożenie raportów częściowych oraz końcowego sprawozdania z projektu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Solidarni z Ukrainą
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Anna Modrzejewska
Realizowany w:
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy