Stanowisko do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu

Projekt polega na rozszerzeniu możliwości badawczych hamowni maszyn elektrycznych istniejącej w Laboratorium LINTE^2. Głównym celem projektu jest przystosowanie tego stanowiska do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z innowacyjnymi turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu. Istniejąca w Laboratorium LINTE^2 hamownia może być wykorzystana do badania maszyn elektrycznych, których moment znamionowy nie przekracza 1100 Nm, a wartość wzniosu wału nie przekracza 450 mm. Prowadzenie badań generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu, które mają prędkości obrotowe poniżej 100 obr/min, wymaga zastosowania dodatkowej przekładni do zmniejszenia prędkości obrotowej układu napędowego. Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie wzniosu wału w celu badania maszyn wolnoobrotowych, które charakteryzują się dużymi średnicami (powyżej 450 mm). Planuje się, że po rozbudowie nowe stanowisko osiągnie możliwości badania maszyn o mocy znamionowej do 150 kW oraz o znamionowych prędkościach obrotowych od 50 obr/min. W celu wykonania dokładnych pomiarów momentu obrotowego i mocy mechanicznej stanowisko będzie również wyposażone w układ do pomiaru momentu (momentomierza) po stronie maszyny badanej oraz w układ do akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych (mini SCADA). W wyniku realizacji projektu na Politechnice Gdańskiej powstanie stanowisko badawczo-rozwojowe, wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie pomiarowo-rejestracyjne, które umożliwi przeprowadzanie badań generatorów o mocy do 150 kW . W ramach projektu utworzone stanowisko zostanie wykorzystane do przeprowadzenia badań prototypu generatora o mocy 100 kW, którego wytworzenie jest zaplanowane przez spółkę Alu Eco z Gdańska (por. umowa warunkowa pomiędzy Politechniką Gdańską, a Alu Eco Sp. z o.o. załączona do wniosku). Realizacja projektu przyczyni się do praktycznego rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, co pozwoli na bezpośrednie osiągnięcie efektów Priorytetu 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPS w zakresie energetyki i środowiska dla województwa pomorskiego. Dodatkowo, projekt przyczyni się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, co pozwoli na osiągnięcie efektów Priorytetu 1.1. Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Grzegorz Andrzej Kostro
Realizowany w:
Laboratorium Linte^2
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy