Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

Studia MBA, autorski program WZIE, pierwszy w Polsce oferujący specjalizację w zakresie: zarządzania strategicznego, programami i projektami. Celem programu jest zintegrowanie praktyki biznesu z dyscyplinami zarządzania; transfer wiedzy z uczelni zagranicznych(wpływ na współczynnik umiędzynarodowienia uczelni) oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez zaoferowanie dodatkowych akredytowanych certyfikatów PRINCE2,MSP Zajęcia prowadzone z przewagą j.ang

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Porozumienie:
UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 z dnia 2009-10-01
Okres realizacji:
2009-10-01 - 2011-12-31
Kierownik projektu:
dr Barbara Geniusz-Stepnowska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
1 640 157.75 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy