Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

Projekt Studia Podyplomowe MBA zarządzanie strategiczne :programami i projektami jest propozycją II edycji studiów (w 2009 r. PG uzyskała dofinansowanie w ramach działania 2.1.1 PO KL). Jest on odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie poprzednią edycją (ponad 160 osób na 40 miejsc). W ramach przeprowadzonego badania potencjalni zainteresowani wskazali że studia MBA z zarządzania projektami i programami wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku międzynarodowymi akredytowanymi metodykami i certyfikatami, kadrą oraz lokalizacją (nieliczne na północy Polski; większość studiów realizowana jest bowiem w Warszawie oraz w Krakowie I na Śląsku). Po przeprowadzonym badaniu wstępnym i i analizie ustalono, zgodnie z zapotrzebowaniem, że wsparciem zostanie objętych 20 osób, pracowników przedsiębiorstw z całej Polski pełniących funkcje menedżerskie średniego i wyższego stopnia (np. członkowie organów spółek, dyrektorzy, kierownicy projektów), oraz eksperci/wysokiej rangi specjaliści posiadających minimum 3-letni staż pracy, osoby z wyższym wykształceniem (preferowane wykształcenie techniczne i zarządzanie) i biegłą znajomość j. angielskiego, które z własnej inicjatywy (niedelegowane przez przedsiębiorców) chcą podwyższyć kwalifikacje w zakresie zarządzania strategicznego. Zrealizowanie tego programu zwiększy realną szansę na podejście do procesu akredytacyjnego w dość krótkim czasie w AMBA ( prestiżowa organizacja zrzeszająca studia MBA na całym świecie), poprzez zwiększenie liczby studentów tego programu. Wartość dodana projektu: -certyfikaty o znaczeniu międzynarodowym wystawione przez podmiot uprawniony do certyfikacji usług edukacyjnych zlecanych w ramach projektu -zagraniczni wykładowcy-praktycy biznesu -materiały dydaktyczne w formie rocznej prenumeraty czasopisma biznesowego -nowoczesne formuła seminariów dyplomowych (konsultacje on-line) -zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2 (innowacyjność w sposobie zarządzania) -zakup książek na potrzeby studiów(wzbogacenie biblioteki)

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Porozumienie:
UDA-POKL.02.01.01-00128/10 z dnia 2011-02-21
Okres realizacji:
2011-01-01 - 2013-03-31
Kierownik projektu:
dr Barbara Geniusz-Stepnowska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
852 944.78 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy