Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej

W zakres projektu wchodzi realizacja następujących zadań: I. Przebudowa istniejącego budynku przy Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku na modelarnię dla Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz przebudowa „części B i C” nieużytkowych poddaszy znajdujących się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej na poziomie 400 i 500 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku na sale seminaryjne, laboratoria, sale pracy zespołowej oraz pracy własnej studentów dla potrzeb Wydziału Architektury, a także zakup sprzętu i wyposażenia badawczo- dydaktycznego oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego. II. Nadbudowa wolnostojącego budynku dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy Siedlickiej w Gdańsku o jedną kondygnację oraz przebudowa laboratorium spawalnictwa oraz laboratorium obrabiarek i procesów technologicznych zlokalizowanych w halach przy budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej, a także zakup sprzętu i wyposażenia badawczo-dydaktycznego oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego. III. Przebudowa i adaptacja budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy w Gdańsku, remont części posiadanych maszyn i urządzeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia badawczo-dydaktycznego, a także oprogramowania i sprzętu komputerowego. IV. Budowa budynku Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, stanowiącego II etap realizacji Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym i z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Siedlickiej (działki nr 403, 401/4 obręb 55) oraz zakup sprzętu i wyposażenia badawczo-dydaktycznego, a także oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CDIO
Program finansujący:
Infrastruktura i Środowisko
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
UDA-POIS.13.01-014/12-00 z dnia 2012-12-19
Okres realizacji:
2012-01-01 - 2015-12-31
Kierownik projektu:
mgr Katarzyna Czarnecka
Realizowany w:
Biuro Rektora
Wartość projektu:
82 931 728.38 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy