Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy

Przedmiotem projektu badawczego jest synteza nowych analogów 1-nitroakrydyny/4-nitroakrydonu zawierających bezpośrednie połączenie, w pozycji 9 pierścienia akrydyny lub pozycji 1 pierścienia akrydonu, z peptydami: tuftsyną i retro-tuftsyną zawierających na epsilon-aminowej grupie lizyny dodatkowy aminokwas (Ala,Gly) oraz ocena ich działania wobec komórek nowotworowych. Takie pochodne są bardziej odporne na działanie enzymów proteolitycznych, wykazują dłuższy czas biodegradacji i lepszą biodostępność. Czy zatem skuteczniej niszczą komórki takich nowotworów jak np. neuroblastoma, czerniak; nowotworów charakteryzujących się niską wrażliwością na chemioterapię? Nowością projektu jest oryginalność zaprojektowanych związków oraz ich funkcjonalizacja mająca na celu dodanie nowych aktywności do wyjściowych pochodnych akrydyn/akrydonów, co może zwiększać ich aktywność wobec komórek nowotworowych, przy jednoczesnym polepszeniu ich właściwości farmakologicznych. Nowatorstwo proponowanego projektu jest związane z oryginalnością struktur chemicznych testowanych związków oraz zastosowaniem różnorodnych metod oceniających wpływ tych związków na komórki neuroblastomy i czerniaka w celu znalezienia nowych dróg ich działania. Zatem zaprojektowane nowe potencjalne chemoterapeutyki mogą w przyszłości stanowić cenne uzupełnienie terapii przeciwnowotworowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Pochodne akrydyny/akrydonu
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/13/B/NZ7/02234 z dnia 2015-01-28
Okres realizacji:
2015-01-28 - 2018-01-27
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Wartość projektu:
543 180.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy