SYSTEMY SMART Green EnergY i modele biznesowe - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SYSTEMY SMART Green EnergY i modele biznesowe

"Collaborative Smart Grids" (CSG) to obiecująca koncepcja zbudowana w oparciu o technologie cyfrowe oraz struktury gospodarcze i organizacyjne, bezpośrednio związana z upodmiotowieniem konsumentów, promowaniem zmiany zachowań i zwiększoną współpracą pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. CSG wymagają nowej wizji, ale także innowacyjnych modeli biznesowych i rozwoju technologii w zakresie produkcji, dystrybucji i zużycia energii, aby były one skuteczne i zrównoważone. Wielodyscyplinarna i wielowarstwowa koncepcja zawarta w SWW jest niezbędna, aby przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznych i inteligentnych systemów energetycznych w naszych społeczeństwach. SMARTGYsum - SMART Green Energy Systems and bUsiness Models - będzie szkolić 15 ESR przez 36 miesięcy, aby umożliwić realizację wizji inteligentnej energii, skupiając się na różnych technicznych i społeczno-ekonomicznych aspektach, które są zgodne z wymogami Systemu Elektroenergetycznego (EES) i CSG, zapewniając doskonałą podstawę do rozwoju ich przyszłej kariery w energoelektronice, inżynierii elektrycznej, naukach materiałowych, ICT, naukach o danych, ale także w identyfikacji łańcuch wartości energetycznych, finansach i inwestycjach, zarządzaniu rynkami energii, instrumentach ekonomicznych i politycznych, itp. W rezultacie powstanie sieć partnerów akademickich i przemysłowych ściśle współpracujących zgodnie z dającym się przenieść, interdyscyplinarnym i wielodyscyplinarnym podejściem, mającym na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i możliwości rozwoju zawodowego ESR w sektorze publicznym i prywatnym, a także ich potencjału w zakresie prowadzenia innowacji, przedsiębiorczości i oddziaływania na społeczeństwo europejskie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Umocowanie projektu przy Laboratorium LINTE^2 Politechniki Gdańskiej w pełni wpisuje się w jego potencjał oraz założenia i koncepcję efektywnego wykorzystania w skali międzynarodowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SMARTGYsum
Program finansujący:
Premia na Horyzoncie
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Realizowany w:
Laboratorium Linte^2
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy