Technologie wspierające aktywność i niezależność seniorów w państwach V4 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie wspierające aktywność i niezależność seniorów w państwach V4

Celem projektu jest rozwój nowych technologii, które wspierają niezależność seniorów w państwach V4 oraz okres czasu, w którym są aktywni i nie wymagają pomocy innych osób. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie sesje na czwartej międzynarodowej konferencji Technologies for Active and Independent Living in Old Age, na której omówione zostają te zagadnienia. Konferencja odbędzie się w Pradze, w dniach 10-11.02.2021 (https://www.engagingprague.com/). Organizowana konferencja przeznaczone będzie dla około 120 uczestników w tym przedstawicieli rządu, firm, naukowców, przedstawicieli opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli organizacji seniorów zarówno z krajów państw grupy V4 jak i innych. Znaczenie projektu dla Politechniki Gdańskiej jest takie, że spopularyzowane zostaną osiągnięcia Politechniki w dziedzinie rozwijania technologii wspierających osoby starsze. Na organizowanej konferencji przedstawione zostaną wyniki realizowanych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki projektów badawczych: Smart Habitat for the Elderly UE-funded COST Action CA16226 oraz DOMESTIC Home assistance for Elders and disabled EU-funded, European Regional Development Fund. Dodatkowo dzięki współorganizowaniu konferencji Politechnika Gdańska rozwijać będzie współpracę z innymi ośrodkami badawczymi państw grupy wyszehradzkiej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
(eng)aging! 2021
Program finansujący:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Instytucja:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Porozumienie:
22020301/1 z dnia 2021-01-08
Okres realizacji:
2021-01-08 - 2021-04-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Adam Kaczmarek
Realizowany w:
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Active Aging Center (Czechy)
  • Department of Cybernetics and Artificial Intelligence,Technical University of Kosice (Słowacja)
  • The Healthcare Technologies Knowledge Centre, Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
  • The Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics at the Czech Technical University (Czechy)
Wartość projektu:
9 695.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 126 razy