Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotoktalizatorów do generacji wodoru jako odnawialnego źródła energii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotoktalizatorów do generacji wodoru jako odnawialnego źródła energii

Projekt pozwoli na zaprojektowanie nowych supramolekularnych fotokatalizatorów potrzebnych do rozszczepienia wody a co za tym idzie produkcję i generację cząsteczkowego wodoru jako odnawialnego źródła energii. Celem projektu jest badanie fotochemii fotokatalizatorów za pomocą metod teoretycznych (kierownik projektu) oraz za pomocą technik spektroskopowych (partner zagraniczny). Rezultaty projektu umożliwią zrozumienie procesów określających wydajność/skuteczność generacji wodoru i dlatego stanowią niezbędną pomoc w rozwoju skutecznych i stabilnych nowych fotokatalizatorów. Aby osiągnąć założony cel projekt proponuje rozwinięcie i poszerzenie współpracy pomiędzy grupą badawczą Dr Juliena Guthmullera (kierownik projektu) z Politechniki Gdańskiej i grupą badawczą Prof. Benjamina Dietzka z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy). Obecna współpraca ma miejsce w ramach akcji COSTu PERSPECT-H2O pod tytułem Supramolecular Photocatalytic Water Splitting, której Prof. B. Dietzek jest głównym koordynatorem i pomysłodawcą, a dr J. Guthmuller jest reprezentantem Polski w Komitecie Sterującym akcji. Proponowany projekt ma za zadanie/zamierza (i) zachowanie współpracy doświadczalno-teoretycznej pomiędzy dwoma partnerami w trakcie trwania jak również i po zakończeniu akcji PERSPECT-H2O (zakończenie akcji zaplanowane jest na listopad 2016 roku), (ii) zdefiniowanie nowych problemów naukowych w celu zrozumienia i rozwoju supramolekularnych fotokatalizatorów oraz, (iii) uzyskania finansowania dla grupy kierownika projektu (w szczególności dla doktoranta) aby mógł on/ona pracować nad rozwojem teoretycznych metod oraz nad badaniem spektroskopowych właściwości supramolekularnych fotokatalizatorów jak i nad badaniem charakterystyki i właściwości ich stanów wzbudzonych. Z tego względu, wsparcie finansowe projektu jest istotne, gdyż pozwoli badaniom teoretycznym nadążyć za szybkim rozwojem nowoczesnych technik eksperymentalnych prowadzonych przez renomowanego partnera zagranicznego. Projekt przyczyni się do tego, że PG będzie mogła stać się liderem w modelowaniu teoretycznym fotokatalizatorów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
HARMONIA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/14/M/ST4/00083 z dnia 2015-10-01
Okres realizacji:
2015-10-01 - 2018-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. Julien Guthmuller
Realizowany w:
Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy