THIVERA - badanie wpływu opinii internautów na rynek kapitałowy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

THIVERA - badanie wpływu opinii internautów na rynek kapitałowy

Celem projektu jest opracowanie narzędzia, które pozwoli na użycie zgromadzonych w zasobach Internetu informacji oraz sprawdzenie związku pomiędzy monitorowanymi nasileniami ilościowymi wypowiedzi internautów i ich znaczeniem afektywnym – sentymentem, a zmianami kursów spółek i indeksów giełdowych. Szczególnym celem jest wykrycie takiego powiązania, które umożliwiłoby przewidywanie zmian wartości kursów w przyszłości. Z punktu widzenia Politechniki Gdańskiej projekt pozwoliłby spopularyzować działaność dydaktyczna i naukową Wydziału ETI, a także ukazać inicjatywę naszych studentów.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
THIVERA
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
z dnia 2011-09-12
Okres realizacji:
2011-07-01 - 2012-09-30
Kierownik projektu:
Bartosz Baziński
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
65 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy