Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale ETI PG /Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale ETI PG /Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Celem projektu jest modernizacja istniejących laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych na WETI PG, poprzez unowocześnienie bazy pomiarowo-badawczej. Wyposażenie w nowoczesną aparaturę o standardzie europejskim poprawi jakość oferty dydaktycznej i posłuży do kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Okres realizacji:
2009-04-01 - 2011-05-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
4 105 389.99 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy