Usługa oceny ryzyka / kosztów użytkowania (SoURCE) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługa oceny ryzyka / kosztów użytkowania (SoURCE)

1. Cel główny projektu: zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na możliwe do wykorzystania w każdym miejscu i o każdej porze, przyjazne użytkownikowi, dokładne i aktualne informacje dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej („one-stop-shop”) za pomocą mobilnej aplikacji integrującej EGNNS, zobrazowania satelitarne, rzeczywistość rozszerzoną (AR) oraz technologie komputerowego widzenia, 2. Cele cząstkowe: - opracowanie serwisu dostarczającego informacje o możliwości podłączenia informacji - opracowanie komponentu oszacowanie kosztów przyłączenia infrastruktury do wybranej inwestycji, - opracowanie komponentu określania ryzyka uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej w procesach budowlanych. 3. Znaczenie dla PG: Projekt ma też na celu wprowadzenie WILiŚ PG - Katedra Geodezji - w projekty składane do Europejskiej Agencji Kosmicznej; udział w projekcie pozwoli na udział studentów i poprawienie jakości kształcenia.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SoURCE
Program finansujący:
Europejska Agencja Kosmiczna
Instytucja:
European Space Agency
Porozumienie:
4000130203/20/UK/ND z dnia 2020-03-27
Okres realizacji:
2020-03-27 - 2020-11-15
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Jakub Szulwic
Realizowany w:
Katedra Geodezji
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
  • I-NET.PL (Polska)
  • JW Real Estate (Polska)
Wartość projektu:
108 000.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 627 razy