Usuwanie hydrofobowych lotnych związków organicznych z powietrza w biofiltrze ze złożem zraszanym w obecności cieczy głęboko eutektycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie hydrofobowych lotnych związków organicznych z powietrza w biofiltrze ze złożem zraszanym w obecności cieczy głęboko eutektycznych

Usuwanie z powietrza lotnych związków organicznych o charakterze hydrofobowym w procesach biofiltracji przebiega ze znacznie niższą skutecznością niż w przypadku związków hydrofilowych. Wynika to m.in. z ograniczonej rozpuszczalności związków hydrofobowych w wodzie oraz często z ich oporności na biodegradację. W celu poprawy usuwania związków hydrofobowych w biofiltrach ze złożem zraszanym stosuje się m.in. modyfikację cieczy za pomocą związków powierzchniowo czynnych, dodatek niemieszającej się z wodą fazy organicznej (głównie olej silikonowy) lub praktykuje się mieszanie strumieni gazowych, zawierających składniki hydrofobowe i hydrofilowe. Dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań sugerują, że najbardziej obiecującym z ww. rozwiązaniem jest wykorzystanie układów z dwufazową/dwuskładnikową cieczą zraszającą. Pomimo obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu zainteresowania wykorzystaniem tzw. cieczy głęboko eutektycznych (ang. deep eutectic solvents – DES) m.in. do absorpcji zanieczyszczeń z wody i powietrza, nie spotkano prac dotyczących wykorzystania takich cieczy w procesie biofiltracji. Cechy związków typu DES, otrzymywanych z materiałów naturalnych, tj. m.in. nietoksyczność, niska lotność, właściwości hydrofobowe, możliwość syntezy DES pod kątem konkretnego zanieczyszczenia, a także niska cena świadczą o ich spodziewanym wysokim potencjalne wspomagania usuwania z powietrza lotnych związków organicznych (LZO) słaborozpuszczalnych w wodzie w procesie biofiltracji. Celem projektu jest wytypowanie dwóch związków typu DES (jeden rozpuszczalny, drugi nierozpuszczalny w fazie wodnej) i określenie ich wpływu na przebieg usuwania z powietrza heksanu i cykloheksanu w procesie biofiltracji strużkowej w porównaniu z procesem realizowanym bez modyfikacji fazy ciekłej. Planowane wyniki badań odpowiedzą na podstawowe pytanie dotyczące możliwości wykorzystania związków typu DES oraz mechanizmu ich działania w procesach biofiltracji w kierunku poprawy skuteczności oczyszczania powietrza z hydrofobowych LZO. Pomyślna realizacja projektu będzie stanowić podstawę przygotowania wniosku projektowego w obszarze badań stosowanych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Piotr Rybarczyk
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy