Utworzenie i prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia w zakresie Technologii Kosmicznych w Gdańsku i Bremie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Utworzenie i prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia w zakresie Technologii Kosmicznych w Gdańsku i Bremie

W ramach projektu utworzony zostanie program kształcenia, uruchomiona rekrutacja i prowadzone wspólne studia drugiego stopnia w zakresie Technologii Kosmicznych na Politechnice Gdańskiej i Hochschule Bremen z Niemiec. W czasie studiów kilkunastu studentów z polski i Niemiec uzyska stypendia i będzie uczestniczyło w zajęciach na uczelni partnerskiej. Przeprowadzone zostaną także szkolenia adaptacyjne, integracyjne, językowe, międzykulturowe i z nowych metod kształcenia. W szkoleniu będą uczestniczyli studenci oraz kadra zaangażowana w prowadzenie studiów. Dodatkowo odbędą się wykłady, wizyty studyjne i spotkania robocze kadry dydaktyczno-naukowej zaangażowanej w prowadzenie studiów. Studenci po zakończeniu studiów otrzymają podwójny dyplom.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Space BriGade
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Marek Chodnicki
Realizowany w:
Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Hochschule Bremen (Niemcy)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy