WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT poprzez system staży/ WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przeds - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT poprzez system staży/ WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przeds

Celem projektu jest podjęcie działań prowadzących do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami wykorzystującymi najnowsze technologie ICT poprzez staże pracowników przedsiębiorstw w jednostce naukowej (Politechnika Gdańska), a także staże pracowników naukowych w firmach. Staże dla pracowników przedsiębiorstw będą miały charakter praktyczny, zaś naukowcy odbywający staż w firmach zapoznają się z profilem działalności firmy i z jej potrzebami.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Porozumienie:
UDA-POKL.08.02.01-22-002/08-00 z dnia 2009-05-12
Okres realizacji:
2009-04-01 - 2010-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
2 329 460.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy