Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i przstrzenno-wizyjnej z komputerami mobilnymi - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i przstrzenno-wizyjnej z komputerami mobilnymi

Celem projektu jest opracowanie technologii podnoszącej jakość użytkowania przenośnych urządzeń takich jak netbooki, ultrabooki, tablety i smartfony. Zakres planowanych badań jest skupiony wokół przewidzianych do opracowania technologii dotyczących: poprawy jakości toru fonicznego urządzeń mobilnych (SmartSound) i nowej metody komunikowania się użytkownika z urządzeniami mobilnymi (audiowizualne rozpoznawanie mowy). W warstwie oprogramowania zaimplementowane zostaną algorytmy realizujące wyżej wymienione funkcje. W procesie optymalizacji opracowanych algorytmów zostanie dokonany podział obliczeń pomiędzy programy a sprzętowe układy procesora. Efektem projektu będą prototypowe urządzenia demonstrujące opracowane technologie, przebadane w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Wynikiem będzie ponadto obiektywna miara skuteczności algorytmów oraz subiektywna ocena efektywności użytkowania urządzeń a także techniczne studium wykonalności odnoszące się do przyszłej fazy wdrożenia.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Badań Stosowanych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
PBS1/B3/16/2012 z dnia 2012-12-01
Okres realizacji:
2012-12-01 - 2015-11-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Realizowany w:
Katedra Systemów Multimedialnych
Wartość projektu:
4 279 360.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 315 razy