Wizyjny monitoring zakwitów sinicowych za pomocą drona - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wizyjny monitoring zakwitów sinicowych za pomocą drona

Wniosek składany w ramach programu Uniwerstet Młodych Wynalazców (http://www.nauka.gov.pl/uniwersytet-mlodych-wynalazcow/), realizowany przez uczniów liceum i studentów, pod opieką pracownika PG (Stanisław Raczyński). Celem projektu jest zaangażowanie Młodych Wynalazców, czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych w prace naukowe prowadzone na Politechnice Gdańskiej, aby pobudzić ich kreatywność i nauczyć myślenia projektowego oraz współpracy. Celem naukowym projektu będzie przystosowanie bezzałogowego pojazdu latającego (kupiony spoza projektu, na wyposażeniu Katedry Systemów Automatyki) do monitorowania akwenów wodnych metodą analizy obrazu (prosta analiza koloru wody oraz wykrywanie silnych kontrastów między nimi). Dron wykrywałby zakwity sinic (duży problem gospodarczy wynikający z eutrofizacji wód, wpływa na turystykę [zamknięte plaże] i przemysł [np. Rafineria Gdańska wykorzystująca wodę z Motławy ostatnio zidentyfikowała sinice jako jeden z głównych problemów]), określałby ich położenie i wielkość. Zadania, które uczniowie będą musieli wykonać są relatywnie proste, ale różnorodne, ciekawe i praktyczne. Dodatkowo w projekcie planowana jest ocena możliwości automatycznego wizyjnego wykrywania wycieków ropy (statki nagminnie płuczą zbiorniki na wodach terytorialnych Polski, co prowadzi do powierzchniowego zanieczyszczenia węglowodorami) i innych zanieczyszczeń, a także monitoring populacji fok w Zatoce Gdańskiej (leżakujących na plaży, np. na Wyspie Sobieszewskiej). Zakładany jest niezobowiązujący udział Instytutu Morskiego w Gdańsku w postaci konsultacji i użyczenia zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
UMW1
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MNiSW/2015/DIR/12/UMW z dnia 2015-01-09
Okres realizacji:
2015-01-09 - 2015-12-09
Kierownik projektu:
dr inż. Stanisław Raczyński
Realizowany w:
Katedra Systemów Automatyki
Wartość projektu:
48 860.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy