Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Celem praktycznym projektu jest opracowanie innowacyjnej, kompleksowej metodyki oceny różnych typów reklam zewnętrznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przygotowanie spójnych z metodyką wytycznych technicznych dotyczących istotnych parametrów nośników reklamowych. Politechnika Gdańska będzie odpowiedzialna za realizację zadania związanego z opracowaniem wytycznych lokalizacji i formy reklam widzianych z drogi. Zakres tego zadania obejmuje: 1. Przyjęcie systematyki dla nośników reklamowych oraz zdefiniowanie pojęć i definicji użytych w instrukcji, 2. Identyfikację krytycznych przypadków lokalizacji i formy reklamy zewnętrznej wymagających dalszej weryfikacji badawczej 3. Przedstawienie procedury wyznaczania obszarów dla, których całkowicie wyklucza się lokalizację reklamy 4. Przedstawienie warunków, jakie muszą spełniać reklamy w strefie poza obszarem wykluczeń: - gęstość lokalizacji reklam - wielkość oraz usytuowanie względem osi drogi – graniczne wartości rozmiarów kątowych - zawartość treści reklamowej – graniczne wartości, sposób obliczania zawartości - zawartość treści reklamowej – wskazanie treści zakazanej/agresywnej - zestawienie granicznych parametrów świetlnych dla nośników reklamowych - zestawienie granicznych parametrów dla reklamy dynamicznej (LCD, LED, trivision, rolety) i ruchomej - Zestawienie zasad stosowania dla reklam przenośnych. Ponadto PG będzie wykonywała również zadania związane z przygotowaniem bazy wiedzy dla realizacji kluczowych zadań badawczych oraz opracowaniem rekomendacji zmian prawno-organizacyjnych dotyczących racjonalizacji procesu dostępu do pasa drogowego przez reklamodawców.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RID 3D
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-33/4/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-01-01 - 2018-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Joanna Żukowska
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warszawski (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy