Wpływ sfunkcjonalizowanych nanocząstek typu rdzeń-powłoka (Fe3O4@SiO2) na zahamowanie enzymów grzybiczych w systemach in vitro - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sfunkcjonalizowanych nanocząstek typu rdzeń-powłoka (Fe3O4@SiO2) na zahamowanie enzymów grzybiczych w systemach in vitro

Celem projektu jest przeprowadzenie badań podstawowych nad otrzymywaniem oraz charakterystyką koniugatów zbudowanych z inhibitorów enzymów ważnych dla życia komórek grzybiczych sprzężonych z magnetycznymi nanocząstkami tlenków żelaza. Syntezowane inhibitory enzymów są potencjalnie nową grupą leków o silnym działaniu przeciwgrzybicznym (J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 28/6, 1211-1216, 2013). Ich zaletą jest niska toksyczność, a wadą niska zdolność do przenikania przez błony komórkowe patogenu. Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w charakterze nośnika, umożliwi dostarczanie inhibitorów enzymów w pożądane miejsce w organizmie przy udziale zewnętrznego pola magnetycznego, co umożliwi leczenie kandydozy. Na główne zadania projektu składają się jest: i) opracowanie metody wiązania wybranych inhibitorów z modyfikowanymi nanocząstkami magnetycznymi, ii) optymalizacja procesu w celu uzyskania biokompatybilności koniugatów względem kultur komórkowych in vitro, a także utrzymania aktywności grzybobójczych i grzybostatycznych inhibitorów enzymatycznych względem patogennych drożdżaków Candida albicans w procesie dostarczania leku.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/NZ7/01087 z dnia 2016-03-17
Okres realizacji:
2016-03-17 - 2018-09-16
Kierownik projektu:
Ahmet Kertmen
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
99 600.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 244 razy