Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu - analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu - analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym

Jednym z kluczowych aspektów pozwalających na numeryczne prognozowanie termicznego procesu dojrzewającego betonu jest właściwe zidentyfikowanie warunków brzegowych oraz wybór modelu matematycznego spójnego z możliwościami pomiarowymi. Celem projektu jest identyfikacja wpływu warunków brzegowych na przebieg temperatury dojrzewającego betonu. Program badawczy obejmuje przeprowadzenie badań laboratoryjnych na betonowych próbkach pielęgnowanych w trzech kontrolowanych warunkach: adiabatycznych, semiadiabatycznych i izotermicznych. Kalorymetr adiabatyczny umożliwia rejestrację temperatury betonu z wykorzystaniem czujników PT100 oraz pozwala na pomiar wydzielonego ciepła hydratacji. W próbkach pielęgnowanych w warunkach izotermicznych i semiadibatycznych temperatura betonu zostanie pomierzona przy użyciu cyfrowych czujników typu ds18b20 z wykorzystaniem systemu pomiarowego. Próbki betonowe zostaną wykonane z kilku mieszanek betonowych różniących się rodzajem stosowanego cementu oraz kruszywa. Planuje się wykonanie szeregu testów numerycznych w celu porównania pomierzonej i prognozowanej temperatury betonu. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych pozwolą na ocenę wpływu warunków brzegowych tj. warunków pielęgnacji betonu na przebieg procesu hydratacji betonu, a także pozwolą określić jakie znaczenie ma rodzaj stosowanego cementu i kruszywa na wzrost temperatury betonu. Przygotowany projekt pozwoli rozwinąć nowe metody badawcze w zakresie technologii betonu i pozytywnie wpłynie na zwiększenie współpracy Politechniki Gdańskiej z przemysłem.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska
Realizowany w:
Katedra Wytrzymałości Materiałów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy