Wpływ wilgotności drewna na proces skrawania - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wilgotności drewna na proces skrawania

Celem projektu jest przeprowadzenie badań pozwalających na ustalenie jaki wpływ na proces skrawania ma wilgotność drewna. Znaczenie naukowe projektu badawczego. W oparciu o metodę uwzględniającą elementy mechaniki pękania można prognozować wartości sił i mocy skrawania drewna. Metoda ta uwzględnia właściwości obrabianego materiału takie jak: wiązkość R i naprężenia tnące w płaszczyźnie ścinania τγ. Wcześniejsze przeprowadzone badania wykazały, że znaczący wpływ na wartości tych właściwości drewna ma jego pochodzenie. Wykazano również, że parametry suszenia mogę mieć wpływ na właściwości materiałowe. W klasycznym podejściu do wyznaczania sił skrawania w procesie przecinania drewna uwzględniana jest wilgotność drewna poprzez kolejny współczynnik. Dlatego też, zostało postawione pytanie, czy wilgotność drewna ma wpływ na R i τγ, a jeśli ma, to czy jest to wpływ istotny, który powinien być uwzględniony w prognozowaniu efektów energetycznych procesu przecinania drewna? Poznanie zależności pomiędzy wilgotnością drewna, a właściwościami mechanicznymi drewna umożliwi rozwój dotychczas stosowanego modelu, co pozwoli na dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania energetycznego procesu przecinania drewna na pilarkach. Proces ten jest najbardziej popularnym procesem obróbki drewna w przemyśle drzewnym. Zakres projektu badawczego:  przygotowanie próbek drewna, o różnych poziomach wilgotności, w wyniku procesu suszenia w kontrolowanych warunkach;  wyznaczenie średnich wartości sił skrawania próbek badanego drewna podczas badań empirycznych;  wyznaczenie stałych materiałowych na bazie wyników z prób skrawalnościowych: wiązkość R i naprężenie tnące w płaszczyźnie ścinania τγ;  wyznaczenie stałych materiałowych na bazie wyników z mechanicznych testów pękania drewna;  weryfikacja i ulepszenie stosowanego modelu, z uwzględnienie otrzymanych wyników badań.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Daniel Chuchała
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 163 razy