Wszczepialne do organizmu żywego enzymatyczne bioogniwa jako źródła energii dla innych wszczepialnych urządzeń. Prace nad optymalizacją bioogniwa. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wszczepialne do organizmu żywego enzymatyczne bioogniwa jako źródła energii dla innych wszczepialnych urządzeń. Prace nad optymalizacją bioogniwa.

Projekt nastawiony jest na ustalenie bliskiej współpracy pomiędzy stroną polską i francuską. Chodzi przede wszystkim o wspólne rozwiązywanie zagadnień pojawiających się w wyniku problemów eksperymentalnych. Przewidziana jest wymiana naukowców, przede wszystkim doktorantów na mniej więcej miesięczną pracę w pracowni partnera. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o przyszłościowe przygotowanie młodszej kadry, aby w kolejnych latach obie pracownie miały zapewnioną efektywną współpracę dobrze przygotowanych młodych pracowników. Przewidywane są również krótkie wizyty liderów dla zaprezentowania potencjału badawczego jednostek i szerszego tła, na którym kształtuje się tematyka badawcza. Wynikiem tych wstępnych działań powinno być przygotowanie wniosku grantowego finansowanego przez UE Tematycznie współpraca będzie zakreślona głównym przyszłościowym zagadnieniem, jakim jest praca nad wszczepialnymi enzymatycznymi bioogniwami generującymi energię elektryczną z chemicznych zasobów energetycznych w dyspozycji żywego organizmu. Rozwinięcie tematyki leżącej na pograniczu medycyny, lecznictwa, energetyki, bezpieczeństwa pacjentów wymaga pracy nad optymalizacją pracy bioogniwa uzależnioną m.in. od wprowadzenia nowych materiałów elektrod, modyfikowanych w oparciu o zdobycze nanotechnologii

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Bioogniwa
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
z dnia 2019-01-14
Okres realizacji:
2019-02-01 - 2020-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Kamila Sadowska
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Laboratoire TIMC-IMAG/CNRS/UGA (Francja)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 441 razy