Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych.

Opracowanie technologii monitoringu mikrosejsmicznego przystosowanej do warunków zalegania złóż oraz warunków technicznych i ekonomicznych stanowi cel nadrzędny tego projektu wraz z określeniem ograniczeń tej metody. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowić bęzie unikatowy projekt w skali kontynentu szczergólnie w zakresie prowadzenia badań. W ramach projektu prowadzone będą prace zarówno teoretyczne czyli przeporwadzenie i opracowanie symulacji numerycznych propagacji fal związanych genetycznie z powstawaniem szczelin, ale także prace związane z zastosowaniem bieżacej technologii stosowanej w monitorowaniu wydobycia złóz kopalin stałych. Ze względu na to że dotychczas w Polsce nie były prowadzone prace odnoścnie kompleksowej interpretacji monitoringu mikrosejsmicznego z pozostałymi badaniami geofizycznymi, jednym z działań jest opracowanie komplementarnej procedury opisu zjawisk mikrosejsmicznych. Następnie wdrożenie opracowanej metodyki w działaniach przemysłowych pozowli na weryfikację opracowanych założeń teoretycznych.Projekt realizowany jest w Konsorcjum: 1. PGNiG S.A. Warszawa - Lider projektu 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3. Instytut Nafty i Gazu Kraków 4. Politechnika Gdańska Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
GASŁUPMIKROS
Program finansujący:
Polski Gaz Łupkowy BLUE GAS
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
BG1/GASŁUPMIKROS/13 z dnia 2013-11-14
Okres realizacji:
2013-10-01 - 2017-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Budowlanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Nafty i Gazu oraz AGH (Polska)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Polska)
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Polska)
Wartość projektu:
14 000 000.00
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy