Wygodna i wszechstronna metoda otrzymywania biokoniugatów poprzez tworzenie funkcjonalizowanych niesymetrycznych disulfidów w roztworze wodnym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wygodna i wszechstronna metoda otrzymywania biokoniugatów poprzez tworzenie funkcjonalizowanych niesymetrycznych disulfidów w roztworze wodnym

Opracowanie efektywnej metody otrzymywania niesymetrycznych disulfidów w warunkach wodnych umożliwi bezpośrednie dołączanie nieradioizotopowych sond molekularnych do rozpuszczalnych w wodzie białek i oligonukleotydów posiadających grupę tiolową. Wydaje się również, że otrzymanie niesymetrycznych disulfidów rozpuszczalnych w wodzie umożliwi tworzenie hydrofilowych SAMs i MPCs rozpuszczalnych w wodzie o zaplanowanych właściwościach. Biokompatybilne nanocząstki złota mogą być wykorzystane jako nośniki antyoksydantów oraz wieloskładnikowe nanocząstki zdolne do magazynowania i uwalniania związków aktywnych biologicznie. Możliwość bezpośredniej chemicznej modyfikacji w roztworach wodnych jest szczególnie interesujące dla prowadzenia badań biochemicznych i farmaceutycznych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BioSS
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2013/09/B/ST5/01261 z dnia 2014-02-17
Okres realizacji:
2014-02-17 - 2016-02-16
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Wartość projektu:
146 950.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy