Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny) wybranych leków - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny) wybranych leków

Kompleksowe badania losu środowiskowego i wpływu farmaceutyków (oraz ich pozostałości) a także plastyfikatorów na organizmy żywe stanowią stosunkowo nową tematyką badawczą. Niestety wiele badań i doniesień literaturowych w tym obszarze dotyczy jedynie instrumentalnego określenia ilościowego obecności danego leku (i ewentualnie produktów jego transformacji) w badanych próbkach środowiskowych. Tego typu informacje są oczywiście bardzo użyteczne jednak mogą okazać się niewystarczające, ponieważ nie umożliwiają określenia wpływu danych farmaceutyków na organizmy żywe bytujących w określonym środowisku. Co jednak najważniejsze, pozostałości farmaceutyków w środowisku występują w mieszaninach z innymi zanieczyszczeniami, a stopień ich toksyczności może się zmieniać pod wpływem czynników środowiskowych (takich jak np. pH, zasolenie, współobecność jonów).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2017/01/X/ST4/00474 z dnia 2017-09-27
Okres realizacji:
2017-09-27 - 2018-09-26
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Błażej Kudłak
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy