Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystujące mechanikę bryły sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem MES - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystujące mechanikę bryły sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem MES

Celem naukowym projektu jest opracowanie i eksploracja możliwości jakie może dać efektywna metoda deformacji krzywoliniowej siatki czworościennej w celu jej zastosowania w studiach parametrycznych oraz optymalizacji kształtu z wykorzystaniem hierarchicznej metody elementów skończonych dla problemów elektrodynamiki obliczeniowej. Celem technik deformacji siatki jest utrzymanie tej samej topologii siatki wraz ze zmieniającą się geometrią analizowanej struktury. Podejście to może przynieść wiele korzyści, włączając ciągłość funkcji gradientu odpowiedzi układu przy zmianie parametrów geometrycznych, poprawę dokładności rozwiązania oraz umożliwia opracowanie nowych technik numerycznych, w których dotychczas poznane rozwiązania (wyznaczone dla poprzednich zestawów parametrów geometrycznych) przyspieszają rozwiązanie problemu dla aktualnie analizowanej geometrii struktury. Poprzez zastosowanie techniki deformacji siatki zostanie opracowane nowe, unikalne podejście które integruje jądro obliczeniowe symulatora elektromagnetycznego z algorytmami optymalizacyjnymi.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Adam Lamęcki
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy