Zaawansowane technologie środowiskowe, monitoring i wpływ na społeczeństwo - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaawansowane technologie środowiskowe, monitoring i wpływ na społeczeństwo

Proponowany projekt dotyczy organizacji seminariów i warsztatów poświęconych szeroko rozumianej problematyce nowoczesnych, zaawansowanych technologii środowiskowych i ich monitoringu. Ważnym aspektem tematycznym będzie również analiza wpływu omawianych technologii na społeczeństwo. Seminaria/warsztaty będą zorganizowane w formie wirtualnej (on-line) umożliwiającej swobodną wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących rozważanych zagadnień tematycznych. Kluczową rolę, finalizującą dyskusję w wirtualnych panelach tematycznych, będzie pełnić konferencja podsumowująca. Udział w projekcie jest zaadresowany do doktorantów i młodych pracowników nauki. Efektem końcowym planowanych seminariów/warsztatów i konferencji podsumowującej będą materiały konferencyjne wydane w formie kompendium/raportu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ENTEMO
Program finansujący:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
Nr 1/2009 z dnia 2009-02-04
Okres realizacji:
2009-02-04 - 2011-03-31
Kierownik projektu:
dr inż. Marcin Janczarek
Realizowany w:
Katedra Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norsk Institutt for Luftforskning (Norwegia)
Wartość projektu:
20 000.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy