Zielone polimery cyklodekstrynowe do selektywnej adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zielone polimery cyklodekstrynowe do selektywnej adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych

Celem realizowanego projektu będzie otrzymanie naturalnych w pełni regenerowalnych adsorbentów na bazie cyklodekstryn jako efektywnych materiałów do adsorpcji szerokiego spektrum związków organicznych (głównie barwników, związków toksycznych, kancerogennych i endokrynnych) z roztworów wodnych po procesie produkcji lub oczyszczania. Adsorpcja jest jedną z najbardziej efektywnych, wygodnych w manipulacji i uzasadnionych ekonomicznie metod separacji zanieczyszczeń. Zastosowanie do tego celu adsorbentów na bazie materiałów polimerowych pozwoli na oszczędność energii, wysoką wydajność, a co najważniejsze na regenerację i biodegradację adsorbentu, co stanowi istotną zaletę w przeciwieństwie do równie skutecznych, powszechnie stosowanych w przemyśle węgli aktywnych. Rozwój i badania nad takiego typu adsorbentami jest ważnym kierunkiem i stanowi podstawę nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2020-11-27
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2022-09-30
Kierownik projektu:
dr inż. Koleta Hemine
Realizowany w:
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 176 razy