Zmniejszenie nasilenia ruchu drogowego poprzez stworzenie korzystnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmniejszenie nasilenia ruchu drogowego poprzez stworzenie korzystnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego

Projekt FLOW MG-5.3-2014 dotyczy prac nad redukcją zatłoczenia w ruchu miejskim. Pozytywne skutki usprawnień ruchu pieszych i rowerzystów w celu redukcji zatłoczenia są powszechnie znane, ale z punktu widzenia kształtowania polityki, transport nie-samochodowy nadal głównie postrzegany jako "dobrze mieć alternatywę". Projekt FLOW przyczyni się do zmiany paradygmatu postrzegania ruchu pieszych i rowerzystów w celu skutecznego złagodzenia zatorów w ruchu miejskim. Konsorcjum FLOW, zrzeszające europejskich zwolenników transportu pieszego i rowerowego wyraża przekonanie, że jest zobowiązane do zrównania warunków dla zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych w miastach europejskich, aby skutecznie zmniejszyć przeciążenie w ruchu miejskim. Stosunek kosztów do korzyści, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie dostępności, oszczędzanie energii i ochrona klimatu, poprawa atrakcyjności miast to tylko niektóre atrybuty projektu FLOW. Członkowie konsorcjum FLOW są w czołówce miast posiadających wiedzę w jaki sposób skutecznie wprowadzić i rozwinąć ruch pieszy i rowerowy w miastach europejskich. Miasta mające sprostać wzrostowi ruchu zwykle nie mają ani przestrzeni, ani funduszy, ani akceptacji społecznej dla rozbudowy infrastruktury drogowej lub środków ograniczających ruch samochodowy. Zadaniem Politechniki Gdańskiej w projekcie będzie merytoryczne wsparcie miasta Gdyni modelowaniu krótkich podróży (do 2-3 km) z podziałem środków transportu na pieszych, rowerzystów i transport zbiorowy oraz w opracowaniu środków i metod redukcji ruchu samochodowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
FLOW
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
635998 z dnia 2015-04-14
Okres realizacji:
2015-05-01 - 2018-05-01
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Jacek Oskarbski
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • POLIS – Promotion of Operational Links with Integrated Services (Belgia)
 • European Cyclists’ Federation (Belgia)
 • Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Niemcy)
 • Walk21 (Wielka Brytania)
 • Forum des Laboratoires Nationaux Europeens de Recherche Routier (Belgia)
 • Munich (Niemcy)
 • Sofia Urban Mobility Centre (Bułgaria)
 • PTV Planung Transport Verkehr AG (Niemcy)
 • Budapest University of Technology and Economics (BUTE) (Węgry)
 • Traject Mobility Management (Belgia)
 • Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH (Niemcy)
 • Dublin City Council (Irlandia)
 • Budapest - BKK (Węgry)
 • Lisbon (Portugalia)
Wartość projektu:
3 781 696.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy